Elektrosiklet

Go down

Elektrosiklet

Post by Tahir Pirbhay on Wed Oct 15, 2008 3:00 pm

mo roul mo bisiklet
lor main road triolet
pe al asers mo ti kopinn
amenn li fer enn ti letour
mo roule kuma akter
avek enn ti zalimet
ant mo lalev
linet soley mari cool;
mo met kalson larz
pu les mo zoli boxer paret
ek seve bros-koko

mo roul mo bisiklet
pas divan lapolis
zot pe pran kontravansyon
avek enn motosiklis
parski li ena zis learner
"mo pa ti kone misye,
si pa andrwa roule isi,
lor main road triolet"
"bonzour misye lapolis",
mo dir, li reponn,
"Pipou pe al frekante"

mo roul mo bisiklet
ek sarye mo ti gate
li divan mwa
ant mo lebra
so seve santi bon...
re-pas divan lapolis
li pe kriy avek enn lot motosiklis
enn lot pa-kone ankor
"an-plis ou pe sarye dimounn,
avek learner!"
misye lapolis so lizye sorti gro

"bonzour misye lapolis"
"ah akter-aktris,
pran sa, aste sis bajja,
kas reste zot pran pou zot"
linn donn mwa venn-sink-roupi
trwa-pou-dis, pou res sink roupi
kapav aste bonbon pou mo gate
(so prefere) ; biento mo laniverser
pou gagn enn bisiklet elektronik
mo kopinn dir "mais c'est trop chic"
lerla nou pou roule kouma dan fim

pa bizin elmet,
seve dan divan
pa bizin permi
pa pou gagn kriye avek lapolis
mo apel li elektrosiklet
parski bisiklet bizin pedale
ek motosiklet ena moter
bann gran zot pa konn nanye
"to bien intelizan Pipou",
ti-gate dir mwa avek
so lizye-dou

mo imazine...
pe roul enn gro elektrosiklet
lor sime nef
avek mo kopinn deryer mwa
pe maye for for
parski mo pou roul bien bien for
ek mo kapav aret
ant de gran sime-la
kot lerb bien taye
ek bann fler bien zoli
kas poz get loto pase

(nou ena 10 an)

Tahir Hussen Pirbhay

www.pirbhay.com

tahir.pirbhay@gmail.com

Tahir Pirbhay
New Member
New Member

Number of posts : 24
Registration date : 2008-03-28

View user profile

Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum