Bann Komersan Ledikasyon

Go down

Bann Komersan Ledikasyon

Post by Tahir Pirbhay on Wed Aug 13, 2008 1:23 pm

Kuma zot ti kontan
kan zot ti truv zot saler grinpe !
Me kuma zot pe mekontan
kan dan lekol,
zis 40 minit an plis zot ena pu reste !

Profeser, to gra ek ingra !
apel 40 minit anplis
vilger ek insiltan,
dir ki zot pe sof ban
kan zot ena enn lalis travay pu fer

Zot pe kriye "al-dusma dan lekol",
Prezidan UPSEE pe revolte
Paraouty dir si bizen,
zot pu fer la'grev enn zur,
me bann zelev ki pu perdan!

Li resanble enn tet'brile
ki nepli konpran nanye
lamante ki bann zelev bizen reste zot si
kuma'dir bann ti'lespri
ranpli ar zaluzi

Purtan Minister Ledikasyon
kinn fer prev la'sazes
finn explik zot, sa bann ki ena disan pares
ki pe kul dan zot la'venn
ki bizen fer pu pa sof ban

Ek dan zot bann fonksyon
ki zot ena pu fer
dapre Minister,
Pena okenn kontak direk
avek bann zelev

Kitfwa bann profeser
pe anvi al lakaz pli vit kuma bann zelev,
alim tele ek sof sofa
pu get ti komik
ek nana ...

Uswa zot ankoler
parski letan egal larzan
zot finn prive 40 minit leson prive
eski zis rupi ki ena dan zot lizye ?
eski profeser...

... zot bann komersan ledikasyon ?

Tahir Hussen Pirbhay (Kabir Hussen)
tahir.pirbhay@gmail.com
www.pirbhay.com

Tahir Pirbhay
New Member
New Member

Number of posts : 24
Registration date : 2008-03-28

View user profile

Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum