Lamizik : Mistik

Go down

Lamizik : Mistik

Post by Tahir Pirbhay on Wed Jun 04, 2008 2:51 pm

Kan mo ti pe fer
lapriyer
gramaten boner
ti ena enn ti sante
dan ler
byen du
byen zoli

akonpanye par
de mizisyen,
dan mo lapriyer
sante la rant
mari byen;

kumajir lespri sen
finn desann lor mwa;
enn vre kominyon
avek kreater

avan ki soley leve
zwazo, jivan ek vag
finn revel mwa
zot sekre:

si enn sante
ek enn lamizik
pe glorifye bonjye
amenn lape, lazwa,
ek rapros nu plis
ver li,
kuma zot kapav blasfeme
ki li enn pese

eski zot figir
pa desinn enn surir
kan zot truv enn mama
bers so zanfan
avek enn morso?

eski zot pa rant
dan enn trans
kan zot repet
bann parol bonjye
dan moske?

eski lamur
pu zot kreater
ek so profet pa granji
kan zot resit
bann poezi?

parol san enstriman
li enn lamizik;
lamizik san parol
li enn sante;

Zot ena puvwar
fer nu leker
vinn Tahir*
donn nu lespri lezel
ek anport nu
ver l'odela

Tahir Pirbhay

Tahir Pirbhay
New Member
New Member

Number of posts : 24
Registration date : 2008-03-28

View user profile

Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum