Lil Zokris

Go down

Lil Zokris

Post by Tahir Pirbhay on Wed Apr 16, 2008 10:52 am

dan enn lemond parelel
enpe kuma nu mem
kot ena enn ta gran lagel
ki mank byen fyel

sitye dan losean Malsin
ena enn lil moji
enn karikatir depas vilin
ki apel lil Zokris

so pavyon ti kat kuler
kot sak ras senbolize par enn kuler
grena, mov, oranz ek gomon
grena diriz pei, gomon sufer

zom zokrisyen byen sovaz
fam zokrisyenn, seki vilin
ena ti lespri
seki zoli pena lespri

so premye minis
enn fann macarena
li ena enn zoli non
li apel Nene Ron

enn mari vagabon
ki pas so letan
depans zokrisyen so larzan
pu dekuver lemond

enn lagel alkolik
inkonpetan dan politik
enn portre lakras kuma sor pa
ki lepep apel "tiatia"

dan so bann rar jiskur
parski byen rar li dan lil
li pas so letan flat so papi
pu ki lepep blye zot move zur

zot pe geny plezir
apre sak parol
ki zot pe lir
eski zot dan enn delir?

si ena pu rakonte
zame pu fini...
me zistwar la li pa nuvo
pa'vre mo bann gran lespri?

Tahir Hussen Pirbhay
http://tahirpirbhay.blogspot.com

Tahir Pirbhay
New Member
New Member

Number of posts : 24
Registration date : 2008-03-28

View user profile

Back to top Go down

Re: Lil Zokris

Post by DaLia on Wed Apr 16, 2008 9:03 pm

interesting read Wink
avatar
DaLia
Member
Member

Female
Number of posts : 105
Age : 29
Location : here
Registration date : 2008-04-03

View user profile

Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum