MERKREDI NWAR GOKOOL INSILTE LAURA !

Go down

MERKREDI NWAR GOKOOL INSILTE LAURA !

Post by Tahir Pirbhay on Fri Mar 28, 2008 3:27 pm

Lamour prop demann Minis Gokool kit so post trankil ek vit. Li pena
okenn rezon valab pou zistifye so inkonpetans, alor li pa donn nou
okenn lezot sans me kroir ki li enn san lamour prop.Me sa minis PTR la, pa zis li pena konsyans me li mari grosye parski linn azout insilt dan domaz ki so inkonpetans inn fer.Gokool dir ki lor 350,000 dimounn, enn sel etidian kinn trouv lamor.
Eski pou Minis Ledikasyon, sa etidian la so lavi pena valer ? Kitfoi si
sa tifi la ti parante ar Gokool, ousoi li ti enn zanfan enn lot minis,
so reaksyon ti pou diferan. Eski Navin Ramgoolam so silans lor sa
deklarasyon Gokool la vedir ki li dakor ?Gokool ena pouvoir pou fer ferm tou lekol dan bann ka spesyal kouma
merkredi dernye me li pann fer li. Linn fer prev ki li pa konn pran
desizyon kan ena bann problem. Alor kouma lepep kapav kontinye donn li
responsabilite zot zanfan ? Eski li ti al demann Navin Ramgoolam konsey
si li ti ena dout ousoi pa kone ki pou fer ?Mo konpran ek salye bann abitan St Croix pou zot manifestasyon pou demann demisyon Gokool.

Tahir Pirbhay
New Member
New Member

Number of posts : 24
Registration date : 2008-03-28

View user profile

Back to top Go down

Back to top

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum